Üyelik Girişi
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret47724

ArşivCİLT 5 SAYI 11 YIL 2018

KAPAK, JENERİK VE İÇİNDEKİLER DOSYASI

DÜNYA ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
Arş. Gör. Aziza SYZDYKOVA

PROF. DR. MUHAMMED ALİ FERZÂNE’NİN HAYATI
VE TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNE ETKİLERİ
Mustafa Recebi RAGEB

X. YÜZYILDA ÇİNLİLERİN VE ARAPLARIN TÜRKİSTAN’DA HÂKİMİYET MÜCADELESİ: TALAS MEYDAN MUHAREBESİ
Gülseri OKUDAN

TÜRK KERPİÇ MİMARİSİ VE CUMHURİYET SONRASI KERPİÇ EVLERİN TÜRK RESİM SANATINDAKİ YERİ VE MALATYALI SANATÇILARIN          ESER ÖRNEKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin GEÇEN
Aliseydi KÖSEM

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN CÜMLE ÖĞELERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Hacı DAĞLI 

KIBRIS’TA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARABULUCUĞU İLE
SİYASAL ÇÖZÜM MODELLERİ VE ANALİZİ
Doç. Dr. Sibel AKGÜN

BAHÇEDEN TEMİZLENEN AYRIK OTLARI: POLİTİK SİNEMA BAĞLAMINDA “SONBAHAR” FİLMİNİN ANALİZİ
Arş. Gör. Özge CENGİZ

FİNANSAL BAŞARISIZLIĞI ÖNLEMEDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN VE DENETİM KALİTESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yusuf GÖR

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ ENFLASYON İLE İMTİHANI
Prof. Dr. Tuncay ÇELİK

DİN EĞİTİMİNDE KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA
DOĞANIN VE KUR’AN’IN KAZANDIRDIĞI İLMİ METODOLOJİNİN ÖNEMİ
Dr. Fatih Menderes BİLGİLİ

ENDÜSTRİYEL FUTBOLDA DEĞİŞEN TARAFTAR KİMLİĞİ VE GÖZETİM: PASSOLİG UYGULAMASININ ETKİLERİ
Öğr. Üyesi Mansur Konuralp AKTAŞ
Arş. Gör. Can CENGİZ

BELLEK TAŞIYICILARI: YURT GEZİLERİ RESİMLERİ/ANTALYA
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Canan BAYER

TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN “RAFADAN TAYFA: HER NOTADAN” VE “HAPŞUU” İSİMLİ ÇOCUK TİYATROLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Bilge BAĞCI AYRANCI

TOKATLI MUİD AHMED el-KAZÂBÂDÎ’NİN
HAYATI VE “HAŞİYETÜ’L-USÛL” ADLI YAZMA ESERİNİN TANITILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZAY

TEK PARTİ DÖNEMİNDE TOPLANAN MİLLİ EĞİTİM ŞURALARINDA
ALINAN KARARLARIN EĞİTİMİN SİYASİ İŞLEVİ AÇIDAN ANALİZİ
Prof. Dr. Sadık KARTAL


KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ HAKKINA GENEL BAKIŞ
Arş. Gör. Yasemin TAŞDEMİR

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN ROMANLARINDA
DOĞU-BATI ve ESKİ-YENİ DÜŞÜNCESİ
Öğr. Gör. Dr. Ece SERRİCAN KABALCI

THE TRANSFORMATION OF THE US FOREIGN POLICY ON CHINA:
TRUMP OR NIXON?
Doç. Dr. Burak KÜNTAY

İSLAM HUKUKÇULARININ AİLE VE CEZA HUKUKUYLA İLGİLİ MESELELERİ SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMELERİ
Doç. Dr. Ahmet AYDIN


DİJİTAL ÇAĞIN HASTALIĞI NOMOFOBİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Dilek KOCABAŞ
Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU

RİZE’DE GENEL SEÇİMLER ve MİLLETVEKİLLERİNE DAİR İSTATİSTİKLER (1920-1946)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAŞARAN

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Ebru İLERİ
Doç. Dr. Kemal DİL

OSMANLI-İTALYA İLİŞKİLERİNİN GÖRSEL YANSIMALARI OLARAK İLLÜSTRASYONLAR
Öğr. Gör. Dr. Nesli Tuğban YABAN

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE HİZMET YÖNETİM SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİ
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Yakup Bahadır YÜCEL
Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

R İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ
Dr. Kamil ÇELİK
Dr. Hakan ÖZKÖSE
Dr. Sezin GÜLERYÜZ

MÜMTAZ ZEKİ TAŞKIN’IN TİYATRO ESERLERİNDE
AKTARILAN DEĞERLER
Öğr. Gör. Çiğdem Çam TÜRKAN
Öğr. Gör. Servet TÜRKAN

ÇOCUĞUN GELİŞİM BASAMAKLARINA GÖRE
FİGÜRLERİ ELE ALMA BİÇİMLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin GEÇEN


FİLMLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KULLANIMI
Dr. Öğr. Üyesi Armağan GÜNEŞ


TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME ve ENERJİ TÜKETİMİNİN


CARİ AÇIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Mutlu BARBAROS
Dr. Alp PAR
Dr. Öğr. Üyesi Salih KALAYCI


SOSYAL MEDYA REKLAMLARI ÜZERİNDEN KADININ TOPLUMDAKİ KONUMLANDIRILMASINA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Özge Baruönü LATİF
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İngün KARKIŞ

READING XENOPHOBIA IN TURKISH MEDIA THROUGH SYRIAN REFUGEES: SAMPLES OF YENİ AKİT AND SÖZCÜ NEWSPAPERS
Ass. Prof. Dr. Ferihan POLAT
Res. Asis. Özlem Özdeşim SUBAY
Ahu Sinem ULUTÜRK


BİTLİS İL MERKEZİNDE YER ALAN İKİ ÖNEMLİ KİTABE
Arş. Gör. Dr. Korkmaz ŞEN


İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Emine KOLBAŞI

Doç. Dr. Zübeyir BAĞCICİLT 5 SAYI 9 YIL 2018

TÜRKÇE FİİLLERDE CANLANDIRILMIŞ FOSİL İSİM TABANLARI

Özge Ezel ŞAHİNER

HÜSEYİN SUAT YALÇIN’IN KALEM DERGİSİNDEKİ YAZILARI
Öğr. Gör. Dr. Ece SERRİCAN KABALCI

SOSYAL YARDIMLARIN KAYITDIŞI EKONOMİYE ETKİSİ:
ÇANKIRI ÖRNEĞİ
Eda AYDOS


EĞİTİM VE SANATTA YENİLİKÇİ SIRADIŞI YÖNLERİYLE JOSEPH BEUYS
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer UZ
Doç. Dr. Nurbiye UZ

KADIN İSTİHDAM VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: VAR MODELİ ANALİZİ
Esma TÜRLÜOĞLU

DİNİN SEKÜLERLEŞEN KODLARI: KİTAB-I MUKADDES VE YAKUP KADRİ
Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU
ÖZLEM SÜRÜCÜ

4. ENDÜSTRİ DEVRİMİNE KURAMSAL BAKIŞ
Dr. Kamil ÇELİK
Dr. Sezin GÜLERYÜZ
Dr. Hakan ÖZKÖSE

DÖVİZ REZERV YETERLİLİK GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞ
i

Arş. Gör. Aziza SYZDYKOVA
Aktolkin ABUBAKİROVA

SOSYAL SERMAYENİN KURUM KİMLİĞİNDEKİ ÖNEMİ ÜZERİNEBİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi G. Banu DAYANÇ KIYAT

KUR’AN KURSLARI, DİNDARLIK VE BENLİK SAYGISI
Dr. Emre YILMAZASEAD CİLT 5 SAYI 8 YIL 2018

ATATÜRK’ÜN ANTALYA ZİYARETLERİ
Arş. Gör. Dr. Recep ARSLAN


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN KULLANMA BECERİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Şemsi BAYKUT ÖTELEŞ

TÜRK İŞ HUKUKU KAPSAMINDA PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING)
Av. Banu ÖZDEN

ADİL YARGILANMA HAKKI BAKIMINDAN ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
Kenan GÜZEL

TÜRKİYE’DEKİ TERÖR OLAYLARININ DÖVİZ KURU ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM
Dr. Öğr. Üyesi İsmail SEKİ
Ahmet AKYILDIZ

GIOSEFFO ZARLINO’NUN
BATI MÜZİĞİ TEORİ TARİHİNDEKİ ÖNEMİ
Ümit FIŞKIN

GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA: İKİNCİL EKRAN ÜZERİNE
BİR İNCLEME
Dr. Öğr. Üyesi Ümit SARI
Arş. Gör.  Caner ERDOĞAN

METAFİZİĞİN  “DÜNYEVİ RESMİ”  OLARAK: MODERN TEKNOLOJİ
Murat VURAL
Dr. Songül DEMİR


BİST 100 ENDEKSİNDE BALON ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Dr. Aygül ANAVATAN
Arş. Gör. Eda Yalçın KAYACAN

ÇOCUK YOKSULLUĞUNUN FARKLI BİR ETNİK GRUP OLAN
ROMAN ÇOCUKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr.  Öğr. Üyesi Elvan OKUTAN
Rukiye TURGUT

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ
Yakup Bahadır YÜCEL
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

MÜTTEFİKLİKTEN DÜŞMANLIĞA KAFKASYA VE DOĞU AVRUPA’DA  HAZAR-DOĞU ROMA İLİŞKİLERİ
Kübra KOÇ

AFRİKADAN AVRUPAYA GÖÇÜN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE
AMPİRİK ANALİZ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail SEKİ
Burcu BEKTAŞ


SANAYİ 4.0 SÜRECİNDE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMI OLUŞTURMADA YENİ YAKLAŞIMLAR
Dr. Öğr. Üyesi Hanife AKGÜL
Doç. Dr. Birol AKGÜL
Zeynep AYER

SANAYİ 4.0 SÜRECİNDE GAZETECİLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞACAK PERSONELİN MESLEKİ YETENEK VE YETERLİLİĞİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER
Dr. Öğr. Üyesi Hanife AKGÜL
Doç. Dr. Birol AKGÜL
Zeynep AYERASEAD CİLT 5 SAYI 7 YIL 2018

TEDARİK ZİNCİRİ VE YALIN TEDARİK ZİNCİRİ
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKBEN
Öğr. Gör. Ayşe GÜNGÖR

ŞİDDET UNSURU OLARAK TERÖR OLAYLARININ MEDYADA HABERLEŞTİRİLMESİ
Dr. Osman Vedüd EŞİDİR
Dr. Gökhan BAK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA BENLİK SUNUMLARI VE YANSIMALARI: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Aybuke CESUR
Kemal DİL

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETSEL ETKİNLİĞİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Said KINGIR
Doç. Dr. Aydın YILMAZER
Nilüfer ŞAHİN

BELEDİYELERDE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GELİŞİMİNDE
BEYAZ MASA UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Ü. Ali YILDRIM
Arş. Gör. Dr. Kürşad Emrah YILDIRIM

“PEMBE TURİZM” ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Savaş YILDIZ

TÜKETİM TOPLUMU ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
Arş. Gör. Sinan ACAR

ŞEHİR PAZARLAMASI VE HANE HALKININ ŞEHRE YÖNELİK ALGILARI: ELMALI İLÇESİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Rukiye KILIÇ
Öğr. Gör. Dr. Mükerrem ATALAY ORAL
Öğr. Gör. Derya ÖGE SET

SİYASİ PARTİLERİN KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE
KADINLAR VE GENÇLER: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE
Arş. Gör. Elif DÖLEK

BİTCOİN GETİRİLERİNİN KAOTİK YAPISININ İNCELENMESİ
Arş. Gör. Eda Yalçın KAYACAN
Arş. Gör. Dr. Aygül ANAVATAN

BELEDİYELERİN KÜTÜPHANECİLİK FAALİYETLERİNİN
STRATEJİK PLANLAR ÜZERİNDEN ANALİZİ
Yasin ŞEŞEN
Kaan GÜRBÜZ

ALGORİTMALARIN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Yakup Bahadır YÜCEL
İlknur KULAÖZÜ

YOUTUBER VİDEOLARI: KİM, NEREDE, NE ZAMAN, NASIL, NEDEN İZLER
Dr. Mesut ÇİÇEK

15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ İLE TÜRKİYE’DEKİ ERDEMLİ – YARI KAMUSAL MAL VE HİZMETLER ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE
Prof. Dr. Mehmet TUNÇER
Abdurrahman OLGUN
ASEAD CİLT 5 SAYI 6 YIL 2018

ÇEVRE VE MEKAN GRAFİĞİ EĞİTİMİ İÇİN SEÇMELİ DERS UYGULAMASI
Öğr. Gör. Dr. Ece SERRİCAN KABALCI

GÜNÜMÜZ SÜRYANİ DİNİ MİMARİSİ ARAŞTIRMALARI
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KORKUT
Ufuk ELYİĞİT

TEKSTİL  YÜZEYLERİN  İÇ  MEKAN  TASARIMINDA
AKUSTİK AMAÇLI  KULLANIMI
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim GÜRANİ
Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM

İL ÖZEL İDARELERİNDE SOSYAL HİZMET:KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Metin ÖZKARAL
Şaziye AFŞAÖREN
Yasemin YILDIZ

KENTSEL YAŞANABİLİRLİK KAVRAMI VE SOSYO EKONOMİK GELİŞMİŞLİK
Dr. Öğretim Üyesi  H. Burçin HENDEN ŞOLT


MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN  GÜÇLENDİRİLMESİNDE ÇÖZÜM ODAKLI GRUP ÇALIŞMASININ ETKİSİ
Eyüp AKIN

OSMANLI-FRANSA İLİŞKİLERİNDE DİPLOMATİK PROTOKOL UNSURU OLARAK “İSKEMLE” (XVI.-XVII. YÜZYILLAR)
Arş. Gör. Sevil GÖZÜBÜYÜK


ANAYASA YARGISI VE DEMOKRASİ
Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE
Arş. Gör. Elif DÖLEK

MERKEZ PARTİ SÖYLEMLERİ VE MEDYA DİLİ BAĞLAMINDA
AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNİN İNCELENMESİ: FRANSA VE ALMANYA ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Filiz CİCİOĞLU
Şeyma Merve TANDOĞAN

USULÎ KAZANILMIŞ HAKKIN SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Gör. Orhan EROĞLU


TÜRKİYE’DE BİLİM SANAT MERKEZLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Armağan GÜNEŞ

IRKÇILIK ve AYRIMCILIK BAĞLAMINDA
SOSYAL MEDYADA #
oscarsowhite
Doç. Dr. Ali KORKMAZ
Sinan BARAN


KENTSEL LOJİSTİK: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKBEN
Öğr. Gör. Ayça PEKMEZ BAHÇECİ


ÖZEL GÜVENLİK MESLEĞİNİN UNVAN SORUNU ve GELİŞİMİ
Öğr. Gör. Fahri AKBAŞ
Öğr. Gör. Yusuf Gökhan DURSUN
Öğr. Gör. Emre ÜRÜN


ANTALYA’DA TOPLANAN TÜRK KURULTAYLARININ TARİHİ DEĞERLENDİRMESİ
Eşe ÇAĞLAR


ŞİDDETİN KARŞISINDA Hz. PEYGAMBER
Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER

EŞEN DELTASININ PALEOCOĞRAFYASINDA LETOON VE PATARA’NIN JEOARKEOLOJİSİ
Prof. Dr. Ertuğ ÖNER
Dr. Öğr. Gör. Serdar VARDAR


ANTALYA HALKEVİ DERGİSİ (TÜRK AKDENİZ)
Arş. Gör. Dr. Recep ARSLAN

YEŞİLÇAM DÖNEMİ SERİ KOMEDİ FİLMLERİ: CİLALI İBO ve TURİST ÖMER ÖRNEĞİ
Ferdi ŞAH


METAFİZİĞİN  “DÜNYEVİ RESMİ”  OLARAK: MODERN TEKNOLOJİ
Dr. Songül DEMİR
Murat VURAL

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN MAĞAZA SEKTÖRÜNE ETKİSİ: BİR ÖZEL MAĞAZA UYGULAMASI
Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
Yakup Bahadır YÜCEL

NARSİSİSTİK ÖZELLİK, ÖZ-ŞEFKAT VE DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Aydan AKTAŞ
Muzaffer ŞAHİN

EKONOMİ VE ASKERİ DARBELER İLİŞKİSİ
Doç. Dr. Şennur SEZGİN
Prof. Dr. Selami SEZGİN
ASEAD CİLT 5 SAYI 5 YIL 2018

FİNİKE OVASININ HOLOSEN JEOMORFOLOJİSİ VELİMYRA’NIN JEOARKEOLOJİSİ
Prof. Dr. Ertuğ ÖNER
Dr. Öğr. Gör. Serdar VARDAR

GELECEĞE YÖN VEREN KODLAMA BİLİMİ VE KODLAMA ÖĞRENMEDE KULLANILABİLECEK BAZI YÖNTEMLER
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
İlknur KULAÖZÜ
Yakup Bahadır YÜCEL
Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI İLE İHRACAT İLİŞKİSİNİN AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİNDE REGRESYON ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Gülsüm Gürler HAZMAN
Arş. Gör. Pınar Bengi KAYA

KUR’ÂN YORUM FAALİYETİ OLARAK KIRÂAT İLMİ
(HÜKÜM ÂYETLERİ ÇERÇEVESİNDE)
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN

FİLM BAŞLIKLARININ ÇEVİRİSİ ÜZERİNE GÖZLEMLER
Doç. Dr. Gülhanım ÜNSAL

KİMLİK ÖGESİ OLARAK ERKEKLİK KAVRAMI VE POSTMODERN TOPLUMLARDA FARKLI ERKEKLİK ALGILARI
Arş. Gör. Barış ÇAĞIRKAN

ORDU İLİ ÜNYE İLÇESİ KAYA MEZARLARI

Dr. Öğr. Üyesi Hacer KUMANDAŞ YANMAZ

SOKRATES ÖNCESİ FELSEFEDE ARKHE SORUNU
Öğr. Gör. Dr. Ufuk Özen BAYKENT

ENFORMASYON ANARŞİSİ VE GAZETECİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: PANAMA BELGELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra ATALAY

TR61 BÖLGESİ İL BAZLI REKABET GÜCÜ ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan KUŞAT

CİNSİYETLER VE CİNSİYETLERLE ÖZDEŞLEŞEN DAVRANIŞLARIN 
SOSYOLOJİK VE BİYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇAKIR
Doç. Dr. Hatice BAŞ


ASEAD CİLT 5 SAYI 4 YIL 2018


NAFİ ATUF KANSU’YA GÖRE ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇELİK
Arş. Gör. Mehmet BAŞARAN

DUYGUSAL ZEKÂ ile GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Sami ACAR
Arş. Gör. Dr. Dilek USLU

TÜRK’ÜN YÜKÜ
“YENİ OSMANLICILIK” MI  YENİ BİR “OSMANLI ORYANTALİZMİ” Mİ ?
Hatice KAMALI

ENERJİ YATIRIMLARINDA KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ (KÖİ) MODELİ: KURAMSAL ÇERÇEVE
Prof. Dr. İrfan KALAYCI

İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ:
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ali SIĞMAZ
Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI: BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN FİRMALARIN WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Seda KARAGÖZ ZEREN
ASEAD CİLT 5 SAYI 3 YIL 2018

ÜÇÜNCÜ SİNEMA VE TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEKLERİNDEN
“PRESS” FİLMİNİN İNCELENMESİ
 Gökhan BAK


DEMOKRASİNİN DİNSEL NİTELİKLERİ
Arş. Gör. Hasan YENİÇIRAK

SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE BEDEN SUÇLULUĞUNUN DİYET PLANLARINA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Sezer KORKMAZ
Fatma MANSUR

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MİDYE SENDROMU
Dr. Öğr. Üyesi Senem ALTAN

İNSAN KAYNAKLARINDA DEĞİŞİMİN YENİ YÖNELİMİ: KARİYER YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz MOHAN BURSALI
Prof. Dr. Sabahat BAYRAK KÖK

BİR ALTERNATİF TURİZM İŞLETMESİ OLARAK MACERA PARKI
Dr. Öğr. Üyesi Engin DERMAN

DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi H. Gülhan KARSAK

HAVAYOLU UÇAK İÇİ İKRAM SATIŞ TAHMİN MODELİ BİR HAVAYOLU UYGULAMASI
Dr. Öğr. Üyesi Vahap ÖNEN
Nalan KARABULUT


ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARININ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ:İLAÇ SEKTÖRÜNDEN BİR UYGULAMA
Dr. Öğr. Üyesi Kenan İLARSLAN
Arş. Gör. Fatih BIYIKLI

ASEAD CİLT 5 SAYI 2 YIL 2018


TÜRKİYE’DE 1980’Lİ YILLARDA DEĞİŞEN SANAT ANLAYIŞI VE İLK KAVRAMSAL SANAT İZLERİ (BEDRİ BAYKAM VE SARKİS)
Ayfer UZ
Nurbiye UZ

OSMANLI EĞLENCE KÜLTÜRÜNÜN EDEBÎ ÜRÜNLERE YANSIMASI: SURNAMELER
Fatih AKBAY

HİTİTLERİN TANRILARINI MEMNUN ETME YÖNTEMLERİ VE BUNUN HİTİT ARKEOLOJİSİNE YANSIMALARI
Özge AKDAĞ

ULUSAŞIRI BAĞLAR VE DİL: ABD’DE YAŞAYAN TÜRKLER ÖRNEĞİ
Emel YİĞİTTÜRK EKİYOR

MACERALARLA DOLU BİR ÖMÜR: ABDULLAH BATTAL TAYMAS
Gülder Şüheda ESKİ

TRABZON AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR
Nurşah TURHAN

Kobani (Ayn el-Arap) kuşatması bağlamında uluslararası ilişkilere bir bakış (Eylül 2014- Haziran 2015)
Nuri YAZICI


ASEAD CİLT 5 SAYI 1 YIL 2018

KADININ BEDENİ VE DUYGULARI ÜZERİNDEN SÖMÜRÜLMESİ: EVLENDİRME PROGRAMLARI ÖRNEĞİ
Sait YILDIRIM


1930’LU YILLARDA TÜRK EDEBİYATINDA BALKAN İLGİSİ VE BİR YOL AÇICI OLARAK YAŞAR NABİ NAYIR
Saadet ÇETİN


MOBBING KAVRAMI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
Burcu YİĞİT

KASTAMONU YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN “TEFSÎRU KAVLİHÎ TEÂL” İSİMLİ ESER
Doç. Dr. Burhan BALTACI

MARKA DEĞERİNİN MARKA AŞKINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: STARBUCKS CAFE ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Vahap ÖNEN


MEZOPOTAMYA’DA TANRI ANLAYIŞININ GELİŞİMİ
Umut DİNÇ

ASEAD CİLT 4 SAYI 12 

VERİ ZARFLAMA VE SIRALI LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ŞİRKETLERİN ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Arş. Gör. Seda ABACIOĞLU
HİNDİSTAN VE ENDONEZYA’DAN TEMİN EDİLEN TÜRLER
Arş. Gör. Diren ÇAKILCI
Arş. Gör. Emirhan BERBEROĞLU

GÜVENLİ İLETİŞİM AÇISINDAN AKILLI CİHAZ İŞLETİM SİSTEMLERİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Öğr. Gör. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Uzman Fatma TÜMİNÇİN

HASTANE ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ

Öğr. Gör. Dr. Serkan DENİZ
Öğr. Gör. Onur YÜKSEL
Öğr. Gör. Beyza ERKOÇ
Doç. Dr. Mesut ÇİMEN

TÜRKİYE’DE ULUSAL BİR SİNEMA HAREKETİ OLUŞTURMA ÇABALARI VE HALİT  REFİĞ
Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR


TURİZM ALANINDAKİ MESLEK KURULUŞLARININ TÜRK TURİZM ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR?
Arş. Gör. Samet GÖKKAYA
Yrd. Doç. Dr. Şehnaz DEMİRKOL

6502 SAYILI YASA KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİ
Arş. Gör. Osman Levent ÖZAY

SOSYAL MEDYADA YER ALAN REKLAMLARIN RENK TERCİHLERİ VE HEDEF KİTLEYE UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Hatice BAHATTİN CEYLAN

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gökhan CEYLAN
Öğr. Gör. Yasin YILMAZ

FARKLI HIZDA GELİŞMESİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Ozan ARSLAN

PAZARDA BÜYÜMENİN BİR SEÇENEĞİ OLARAK HAVAYOLU İTTİFAKLARI
Yrd. Doç. Dr. Vahap ÖNEN

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA DUYULAN İHTİYAÇ: SAĞLIK TURİZMİ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Zişan KORKMAZ ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN
Okt. Sedat ÖZCAN

KURUM İMAJININ HEDEF KİTLEYE AKTARILMASINDA
KURUMSAL WEB SAYFALARININ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Başak İrem ÖZDEMİR

KÜLTÜR HAFTASI DERGİSİ VE 1930’LU YILLARIN KÜLTÜR POLİTİKASI
Ümmü Burçin ÖZKAN

NASIREDDİN ŞAH DÖNEMİ OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ
VE KOTUR MESELESİ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Caner TÜRK
Duygu YİĞİT

MOBİL PAZARLAMA VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL PAZARLAMA ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Nil Esra DAL
Burcu GÜLDÜREN
Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ
Tuğsel Çisil KILIÇ

AİLE KONUTU ŞERHİNİN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN AYNİ HAK KAZANIMLARINA ETKİSİ VE KONUYA İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASI
Arş. Gör. Feride DEMİRBAŞ

MANAVGAT TİTREYENGÖL’DE YIL BOYUNCA İŞLETİLEN BİR OTELİN YÖNETİM STRATEJİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Yrd. Doç. Dr. Engin DERMAN
Ali KELEŞ

YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNİN
YUNANİSTAN VE TÜRKİYE TURİZMİNE ETKİLERİ
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin DİNÇ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN

ÖZ-YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Mustafa DOĞRU

Arş. Gör. Nurbanu ŞEREN
Arş. Gör. Aslı KOÇULU

“DAS ENDE DER EWIGKEIT” ALS FAMILIENROMAN
Arş. Gör. Seval ERDOĞAN
Prof. Dr. Fatih TEPEBAŞILI

TÜRKİYE’DE ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASI
Dr. Fikret YAZICI

EBÛ YUSUF’UN KİTÂBU’L-HARÂC’INDA ALTIN VE GÜMÜŞ
Arş. Gör. Yusuf Erdem GEZGİN

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÜYE DEVLETLERİN SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU
Arş. Gör. Gökçe TOPALOĞLU

KLASİK TÜRK ŞERH EDEBİYATININ MAHİYETİ
Arş. Gör. Dr. Mehmet Akif GÖZİTOK

FEMİNİST İKTİSAT: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE SEÇENEK BİR BAKIŞ
Prof. Dr. İrfan KALAYCI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GAZETECİ KİMLİĞİ ALGILAMALARI
Doç. Dr. Mustafa KOÇER
Arş. Gör. Ahmet BİÇER

SOSYAL PAZARLAMANIN FİRMALARIN PERFORMANSLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNE ETKİSİ
Serap KORKARER
Meri Taksi DEVECİYAN
Cem ÇETİN

DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE SÖYLEM:ÖMER SEYFETTİN’İN İLK CİNAYET HİKÂYESİ ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Canan Nimet MERT DURAN

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARA YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI
Prof. Dr. Süphan NASIR
Salih ÖZÇELİK

COMPARISON OF GLOBAL AND LOCAL CONSUMERS’ ATTITUDE TOWARD CAR AND RIDE SHARING SERVICES
Prof. Dr. Süphan NASIR
Aycan BUL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SÖZLEŞMELERİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Zekai ÖZTÜRK
Arş. Gör.  Gamze ARIKAN
Arş. Gör. Ece DOĞUÇ

GIDA ENDÜSTRİSİNDE VERİMLİLİK VE ZAMAN YÖNETİMİ: BİR TÜRK FİRMASI ÖRNEĞİ
Koray SERİ
Doç. Dr. Aykut Hamit TURAN
Yrd. Doç. Dr. Çağla EDİZ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIĞI STRESİNİZ SÜRME TESTİ PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Pelin SEZGİN
Murat Erdem BUDAK
Duygu KARA

DAVID HARE’İN AMY’NİN BAKIŞI OYUNUNDA 
TİYATRO İLE SİNEMA- TELEVİZYON KARŞILAŞTIRMASI
Arş. Gör. Hatice ŞAŞMAZ

TURİZM SEKTÖRÜNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI: BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgün TEKİN

EKONOMİK BÜYÜME, İHRACAT VE C02 ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: BRICS VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Nurgün TOPALLI

TÜR SİNEMASININ EVRİMİ: 
KOVBOYLAR VE UZAYLILAR (2011) FİLMİNİN TÜRSEL YAPISI
Yrd. Doç. Dr. Nuray Hilal TUĞAN

İYİ BİR YÖNETİM Mİ? İYİ BİR YÖNETİCİ Mİ? İŞTE BÜTÜN MESELE BU: DENEYİMSEL BİR ÇALIŞMA
Yrd. Doç. Dr. Sevtap SARIOĞLU UĞUR
Öğr. Gör. Uğur UĞUR
Doç. Dr. Mustafa SOBA

ŞEHİR VE HEYKEL, ŞEHİRDE HEYKEL, ŞEHİRLERİN SEMBOLLERİ HEYKELLER
Yrd. Doç. Dr. Ayfer UZ
Doç. Dr. Nurbiye UZ

ÖĞRETMENLERİN PENCERESİNDEN OYUN VE EĞİTİM PROGRAMLARINDA OYUNA YER VERME DURUMLARI
Doç. Dr. Fatma ÜNAL
Arş. Gör. Emine Ela KÖK
Yrd. Doç. Dr. Yunus PINAR

MÜLTECİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN ALGILARINA GÖRE 
EĞİTİM SORUNLARI
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
Doç. Dr. Adem BAYAR
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BOZKURT

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UYGULADIĞI SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN DERSLERİNE KARŞI TUTUMLARI VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BOZKURT
Doç. Dr. Adem BAYAR
Damla SUNGURTEKİN

ZIT İKİ SANATIN DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMI: GRAFİTİ VE AHŞAP BOYAMA
Betül YENİKÖY
Melda ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Cengiz ŞAHİN

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN REKLAMLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Prof. Dr. M. Asıf YOLDAŞ
Öğr. Gör. Haydar ÖZAYDIN

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN KURSİYERLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Nazlı YÜCEOL

KAMU POLİTİKALARINDA DEĞİŞİMİN YÖNETİM ANLAYIŞINA ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Zişan KORKMAZ ÖZCAN

VİDEO KLİPLERDE ZAMANIN VE MEKANIN SUNUMU: SİNEMAGRAF
Doç. Dr. Barış Tolga EKİNCİ

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN TÜRKİYE’DEKİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİNİN MÜFREDATINDA BİR DERS OLARAK ANALİZİ: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VAKA ÇALIŞMASI
Yrd. Doç. Dr. Senem GÜNGÖR

DİVANÜ LÛGATİ’T TÜRK VE HALK KÜLTÜRÜ
Aslıhan Nur KANDEMİR

MISIRLI KISA ÖYKÜ YAZARI FUÂD KANDÎL VE ERCÛ ELLÂ YEDÛME’Z-ZALÂM ÖYKÜSÜ
Yrd. Doç. Dr. İlknur EMEKLİ 

 


ASEAD ARŞİVİ2017 Cilt 4 Sayı 11

Dijital Reklamcılık Bağlamında Çevirimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Üniversite Gençliğinin Çevirimiçi Rekam Algısı
Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ
Arş. Gör. Nilay Akgün AKAN

Stratejik Yönetici Stratejik Düşünür mü: Sistem Yaklaşımı Bağlamında Cevap Arayışı 
Yrd. Doç. Dr. Bahar AŞCI


Akdeniz Kültürü Üzerine Bir Sözlükçü Ve Etimolog: Halikarnas Balıkçısı 
Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN


Uluslararası Sistemde Hükümetdışı Örgütlenmelerin Etkinliği: Uluslararası Af Örgütü Örneği
Yrd. Doç. Dr. Filiz CİCİOĞLU
Buse BOSTANCI

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi Ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri
Mine ÇAĞIR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Caner TÜRK

Akgüney Antik Toplumundaki Travma Örneklerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK

Antik Dönem İskeletlerinde Anemi : Akgüney Toplumu Üzerine Bir Çalışma
Yrd. Doç. Dr. Asuman ÇIRAK
Yrd. Doç. Mustafa Tolga ÇIRAK

Hasta ve Yakınlarını Şiddete Yönelten Sebeplerin Araştırılması- Burdur İli Örneği
Erhan DAĞ
Yrd. Doç. Dr. Hatice BAYSAL

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Türkiye'deki İletişim Fakültelerinin Müfredatında Bir Ders Olarak Analizi: Başkent Üniversitesi Vaka Çalışması
Yrd. Doç. Dr. Senem GÜNGÖR

Denison Örgüt Kültürü Modeli Üzerine Bir Araştırma
Öğr. Gör. Dr. Mehmet KIZILOĞLU
Prof. Dr. Sabahat BAYRAK KÖK

Bilimin Koruyucuları Olarak Delhi-Türk Sultanları (1206-1414)
Yrd. Doç. Dr. Haluk KORTEL

Anadolu Erkeklerine Ait Yüzölçümleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr Vahdet ÖZKOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Fikri ÖZDEMİR

Öğretmenlerin İş Tatmini : Osmaniye İli Örneği
Doç. Dr. Bülent ÖZ
Arş. Gör. Ayşegül İrem ULADİ
Arş. Gör. Şükrü Ufuk ULADİ

Dara Antik Kenti Toplumunda Diş Çürüğü Ve Anadolu Toplumlarıyla Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ŞARBAK

Sinematografinin Sinemasal Anlamın Oluşturulmasında Etkisi : Prometheus (2012 Rıdley Sccot) Filminde Görüntü Düzenlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Nuray Hilal TUĞAN

İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Karşı Tüketicilerin Tutumu: Cumhuriyet Üniversitesinde Bir Araştırma
Öğr. Gör. Uğur UĞUR
Yrd. Doç. Dr. Sevtap SARIOĞLU UĞUR
Doç. Dr. Mustafa SOBA

Çeviri Eleştirisi Açısından Çeviri Metin İnceleme Çalışması
Doç. Dr. Gülhanım ÜNSAL

Pozitif Örgütsel Davranış Ve Kariyer Yönetimi Arasındaki İlişki
Öğr. Gör. Dr. Didem YILDIZ

HOW RELATIONSHIP BETWEEN LEADERS AND THEIR FOLLOWERS AFFECT EMPLOYABILITY SKILLS?
Öğr. Gör. Dr. Didem YILDIZ
Prof. Dr. F. Tunç BOZBURA

Birinci Dünya Savaşı Sırasında İran’da Osmanlı-Rus Mücadelesinde Tahran Sefareti’nin Rolü
Arş. Gör. Çağdaş YÜKSEL

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail KESKİN

 

 


2017 Cilt 4 Sayı 10

UMRE YOLCULUĞUNUN ÖNEMİ VE SAĞLAYACAĞI KAZANIMLAR
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖZDEMİR

UMRAN KURAMI ÇERÇEVESİNDE İBN HALDUN'UN PEYGAMBER TASAVVURU
Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÖZTOPRAK

KÜRESEL GÖÇ OLGUSU VE FAKİRLİĞİN AZALTILMASINDA GÖÇÜN ROLÜ
Prof.Dr.Adem KALÇA
Arş.Gör.Yılmaz Onur ARİ

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ROMANLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Dr. Mustafa Kemal KÖRDEVE

ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ РОМАНДАРЫНДАҒЫ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» КОНЦЕПТІНІҢ МЕНТАЛЬДЫ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
Профессор, доктор Ибраһим ДИЛЕК
Айнұр АХМЕТОВА

ҚАЗІРГІ ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАЛПЫ АДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖАЙЛЫ ТҮСІНІК
Нурбол ХУДАЙБЕРГЕНОВ

KAPALI AİLE EKONOMİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ:
İKTİSAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Barış AYTEKİN
Prof. Dr. İrfan KALAYCI
 

2017 Cilt 4 Sayı 92017 Cilt 4 Sayı 8


ON THE DEVELOPMENT OF TIME, CALENDER AND DIRECTION CONCEPTS IN THE EARLY EURASIAN NOMADS (PART 1)
Prof. Dr. Hasret Elçin KÜRŞAT COŞKUN


TÜRKİYE’DE TARIMA YÖNELİK DESTEKLERİN AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Mehmet TUNÇER
Arş. Gör. Hamdi Furkan GÜNAY

ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRENCİLERİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARINDA KULLANDIKLARI BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Zehra KILIÇ ÖZMEN

BOSNA MUHACİRLERİNİN ANADOLU’DA İSKÂNLARI (1860-1908)
Yrd. Doç. Dr. Erdal TAŞBAŞ

CUMHURİYET DÖNEMİNDE SOSYAL ALANDA YAPILAN BAZI DEVRİMLERİN RİZE’DEKİ YANSIMALARI (1923-1950)
Okt. Dr. Sinan BAŞARAN


SALNAMELERE GÖRE BOSNA VİLAYETİ’NDE EĞİTİM (1866-1891)
Dr. Muttalip ŞİMŞEK
 2017 Cilt 4 Sayı 7


TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA KÜLTÜR KODLARININREKLAMLARDA KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Selfiye ÖZKAN

SİNEMA VE TELEVİZYONDA KURGUCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Barış Tolga EKİNCİ

TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI
Doç. Dr. Habib AKDOĞAN
Öğr. Gör. Neşegül PARLAK

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN HUKUKİ DURUMUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Arş. Gör. Dr. Lâle AYHAN İZMİRLİ

1850’DEN GÜNÜMÜZE SANAT AKIMLARININ MOBİLYA TASARIMLARINA YANSIMASI
Uzm. Hikmet ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Tarık YAZAR

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma
Öğr. Gör. Turgut POLAT
Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Necla DÖNMEZ USTA
Arş. Gör. Ebru TURAN GÜNTEPE2017 Cilt 4 Sayı 6

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK VE MESLEKİ SONUÇ BEKLENTİLERİ: BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Öğr.Gör.Mehmet Kapusızoğlu
Öğr.Gör.Turgut Polat

GENÇLERDE ÖZSAYGI-DİNDARLIK İLİŞKİSİ
Yrd.Doç.Dr.Necmi Karslı

SHALL WE EMBRACE NEWNESS OR, AMBIVALENCE: HYBRIDITYIN CONTEMPORARY ANGLOPHONE FICTION
Okt. Gülşen ERTÜRK EVGİN

HİNDİSTAN’DA BİR HALİFE-SULTAN: KUTBEDDİN MÜBÂREKŞAH HALACÎ (1316-1320)
S. Haluk KORTEL

TÜRKİYE’DE OSMANLILARDAN GÜNÜMÜZE DEVLET MUHASEBESİ DENETİMİ SÜRECİ VE SÜRECİN DEĞERLENDİRMESİ
Yrd. Doç. Dr. Serkan AKÇAY

SCHİLLER VE GUYEAU’NUN ESTETİK GÖRÜŞLERİ EKSENİNDE  NEDİMELER TABLOSUNUN DEĞİŞEN GÖRÜNÜMÜ VE ESTETİĞE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM
Öğr. Gör Ezgi TOKDİL
Doç. Dr. Tuba GÜLTEKİN

ALTIN FİYATLARI İLE BORSA ENDEKSİ ARASINDA EŞ BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Kenan İLARSLAN

FRANSA’DA YÜKSELEN NEFRET SÖYLEMİ VE NEFRET SUÇU: TEMATİK BİR ÇÖZÜMLEME
Arş. Gör. FULYA AKGÜL DURAKÇAY
Arş. Gör. ASİYE GÜN GÜNEŞ GÜLAL


KASTAMONU YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN TEFSÎRU ÂYET EL-KURSÎ İSİMLİ ESER VE TEFSİR İLMİ AÇISINDAN DEĞERİ 
Doç. Dr. Burhan BALTACI

2017 Cilt 4 Sayı 4İBÂZÎ BİLGİN EBÛ UBEYDE MÜSLİM B. EBÎ KERÎME                                     PDF

 العلامة الإباضي الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة

Doç.Dr.Orhan Ateş


ASPECTS OF THE STATE FORMATION PROCESS IN                                                 PDF

THE ANCIENT NOMADIC SOCIETIES OF EURASIA
                                          

Prof. Dr. Hasret Elçin Kürşat Coşkun

ULUSLARARASI SERMAYE BÜTÇELEMESİ KARARLARI:                                          PDF
BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Zehra GARAYEVA

Dr.Nurhodja AKBULAEV

التسامح عند الإباضية وتأثيره على السلام بين المسلمين                                                                                                                 PDF  

İsmail b. Salih el-Ağbirî

 

 

2017 Cilt 4 Sayı 3

 Ötekileştirme
Doç. Dr. Hilal BİNTİ                                                                     
PDF


PDF
PDFPDF
   2017 Cilt 4 Sayı 1

İbâziyye Haricî Bir Fırka mıdır? 
ھل الاباضیة فرقة من الخوارج ؟
Doç. Dr. Orhan ATEŞ
PDF      
İbaziyye’nin Çağdaş Köktenci Hareketlere Rol Model Olma Potansiyeli 
الإباضیة وإمكانیة أن تكون نموذجاً یحتذى بھ عند الحركات الأصولیة المعاصرة
Isa NEHREVANİ
PDF
Mizah Becerisi, Politik Algı, Kişilerarası Çatışma Ve Dindarlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Analizi: Eğitim Sektöründe Bir Uygulama
Doç. Dr. Celal ÇAYIR, Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN
PDF
Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin oğlu Şemseddin Ahmed’e Mektubu
Prof. Dr. Abdullah DEMİR
PDF

   2016 Cilt 3 Sayı 1

Osmanlı Hukukunda Devletin Yapısı
Prof. Dr. Abdullah DEMİR
PDF      
  
Dini Orijinli Yapılarda Mürid Merkezli Yabancılaşma ve Sonuçları
Doç. Dr. Nuray NAR
PDF
 


   2015 Cilt 2 Sayı 1

İşari Tefsirin Delilleri
Doç.Dr. Abdullah DEMİR
PDF      
Vergi Aflarının Bütçe ve Genel Ekonomi Üzerine Etkileri
Yusuf GÜLER
PDF
 
 


  2014 Cilt 1 Sayı 1

Birleşmiş Milletler: Amacı, Gelişimi, Etkinliği, Uluslararası Güvenliğe Katkısı ve Geleceği
Bilal ALTINER
PDF      
Çin Halk Cumhuriyeti'nde Basın Özgürlüğü
Özcan KILIÇ
PDF
Türk Yasama Organı Bünyesinde Kamu Denetçiliği Kurumu Tartışmaları
Yusuf SOYUPEK
PDF