Üyelik Girişi
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret58098

Yayın İlkeleri


ASEAD DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
 
1. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) aylık olarak yayımlanan, alan indekslerinde taranan "Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde bir dergidir.  
2. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Kongre, konferans ya da sempozyumlarda sunulan bildiriler (dipnotla belirtmek şartıyla) yayımlanmak üzere dergiye gönderilebilir.
3. Makaleler; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin Times New Roman-12 punto- normal stil; dipnotlar Times New Roman-10 punto normal stil olarak hazırlanmış olmalı, http://dergipark.gov.tr/asead internet adresine "Makale Gönder" linkiyle gönderilmelidir.
4. Dergide Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde makalelere yer verilmektedir.
5. Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 100 en çok 200 kelimeden oluşan özetler ve özetlerin yazıldığı dillerde başlık ve beşer anahtar kelime eklenmelidir. Türkçe yazılan makaleler için Türkçe özete ek olarak, İngilizce özet eklenmesi; İngilizce yazılan makaleler için ise Türkçe özetlerin eklenmesi gerekmektedir.
6. Makalelerde yazar adları, yazarın çalıştığı kurum bilgileri ve elektronik posta adresleri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.
7. Yazarların gönderdiği makaleler Editör tarafından yapılan ön incelemeden sonra, bilimsellik ölçütleri ve dergi yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, üçüncü bir hakeme incelemesi için gönderilir. Yayınlanamayan makaleler hakkında Yazara bilgilendirme yapılır.
8. Yayınlanan makalelerin tüm yayın hakları Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını ASEAD Dergisine devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez. 
9. Makalenin sonunda, makalede yararlanılan çalışmaların listelendiği kaynakça yer almalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak, ilk satır içerden başlayacak şekilde sıralanmalıdır.
10. Yararlanılan çalışmalar kaynakçada şu şekilde yer almalıdır:
Kitaplar:
SOYADI, Adı. Eserin Adı, Baskı, Yayınevi, Basıldığı Yer, Yıl.
Makaleler:
SOYADI, Adı. “Makalenin Başlığı”, Makalenin Yer Aldığı Eserin Adı, Cilt No., Sayı No., Makalenin Yer Aldığı Sayfa Aralığı.
İnternet ortamında bulunan kaynaklar için parantez içerisinde ve sayfasına erişim tarihi belirtilmelidir.
Birden fazla yazar tarafından hazırlanmış çalışmalarda, tüm yazarların ad ve soyadları tam olarak yazılmalıdır.
11. Yararlanılan kaynaklara ilişkin atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. İlk atıfta kaynakçada yer alan tüm bilgiler yer almalıdır. Yararlanılan sayfa, künyenin en sonunda yer almalıdır.
Aynı çalışmaya daha sonra yapılacak atıflar, SOYADI, Yıl, sayfa numarası.
Şeklinde belirtilmelidir.