• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

ASEAD

Anasayfa

Sempozyum Hakkında

ASEAD VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

02-04 Kasım 2019, ANTALYA 

 Sempozyum Genel Konu Başlıkları: 

Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Din Bilimleri, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve Medya, Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Temel Eğitim, Yüksek Öğretim, İşletme, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik, Maliye, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Resim, Sağlık Bilimleri, Sanat Tarihi, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Tarih, Turizm Çalışmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ile Sosyal Bilimler alanındaki diğer bilim dalı konularını kapsamaktadır. 


Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri 2-4 Kasım 2019 tarihleri arasında Lara-Antalya’da Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nin (ASEAD) misafirperverliğinde düzenlenecek olan ASEAD VI. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı sempozyum, “Akademik Teşvik Kriterleri” kapsamında uluslararası niteliğe sahip bulunmaktadır. 

Sempozyumda sözlü sunumun yanı sıra poster bildiri ve video sunumlarına yer verilmektedir. Sempozyum Bildiri Özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri Tam Metinleri ise, katılımcıların tercihlerine göre Doçentlik başvuru ve Akademik teşvik kriterlerine uygun olarak Sempozyum Bildiri Kitabı’nda, Dergimizin (ASEAD) Sempozyum Özel Sayılarında ücretsiz olarak yayınlanacaktır. 
Sempozyumda buluşmak ümidiyle...    

ASEAD Sempozyum Düzenleme Kurulu 

ÖNEMLİ TARİHLER 
Sempozyum Yeri:
 Kervansaray Hotel, Lara ANTALYA 
Sempozyum Tarihi: 02-04 Kasım 2019 
Bildiri Özetlerin Gönderilmesi: 1 Temmuz - 24 Ekim 2019 
Son Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2019

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 30 Ekim 2019

Ayrıca Tam Bildiri Metin Gönderim Tarihi 30 Kasım 2019

İLETİŞİM & WEB 

Başvuru İçinaseadsempozyum@gmail.com 

Detaylı Bilgi İçinhttp://aseadsempozyum.org 
http://www.asead.com 

Not: Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri en kısa sürede değerlendirilerek bildiri kabul yazıları  3 gün içerisinde katılımcılara gönderilecektir. Sempozyuma kabul edilen tüm bildiriler 27 Ekim 2019 tarihinde sempozyum web sayfasında ilan edilecektir.

Sempozyumda buluşmak ümidiyle… ASEAD Sempozyum Düzenleme Kurulu

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME:
Bildiri Özeti: 
Times New Roman yazı tipi ile 12 punto, en az 100, en fazla 300 kelime olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Bildiriler için en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Word ortamında yazılıp aseadsempozyum@gmail.com adresine doğrudan gönderilmesi yeterlidir.

Kayıt ve Ödeme

ASEAD VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

(Kayıt ve Ödeme)

Bildiri Seçeneği

KAYIT ÜCRETİ

Sözlü Bildiri

650 ₺

Video Sunum

450 ₺

Poster Bildiri

450 ₺

Akademisyen Olmayan YLS/Doktora Öğrencisi (Sözlü Bildiri)

450 ₺

Akademisyen Olmayan YLS/Doktora Öğrencisi (Video)

450 ₺

Akademisyen Olmayan YLS/Doktora Öğrencisi (Poster)

450 ₺

Dinleyici

200 ₺

 

AÇIKLAMALAR

Bildiri Özeti: Tüm katılımcılarımızın bildiri özetleri sempozyum web sayfamızda bildiri özet kitapçığı şeklinde online olarak yayınlanacaktır.

Bildiri Metninin Makale Olarak Yayınlanması: Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında, bildirilerin tam metinleri ise Katılımcılarımızın tercihine göre Akademik teşvik kriterlerine uygun olarak Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nin (ASEAD) Sempozyum Özel Sayısında veya Sempozyum Bildiriler Kitabında ücretsiz olarak yayınlanacaktır. 

ASEAD Dergisi web sayfasına bkz: www.asead.com

 

Video Sunum: Sempozyuma bilfiil katılım sağlayamayacak olan yazarların bildirileri sanal olarak sunulacaktır. Video sunumlar 15 dakikalık süreyi aşmayacak şekilde Mp4 veya benzeri bir formatta kaydedildikten sonra aseadsempozyum@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Bildiri Ücreti ve Yazar Sayısı: Bildiri birden fazla yazarlı olabilir. Sempozyum kayıt ücreti yazar sayısına göre değil, bildiri başına ödenir.

İkinci Bildiri Ücreti: Sözlü bildiri, video veya poster sunum başvurularında ikinci bildirilere %50 indirim uygulanır.

Doç. Dr. İrfan Türkoğlu

TL Hesap Numarası: IBAN : TR 37 0001 5001 5800 7297 7700 26

Erken Kayıt İçin En Son Tarih:  2019

Vakıflar Bankası Üniversite Şubesi

 

ÖNEMLİ

Sempozyum kayıt ücretini yatırdıktan sonra ödeme bilginizi aseadsempozyum@gmail.com adresine göndermeyi unutmayınız.

                                                                                                       

    *******************

  

İÇİNDEKİLER

1. VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMİ OLARAK ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASININ 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖRTÜLÜ KAZANÇ YOLUYLA VERGİDEN KAÇINMA

Zuhal VARDAR


2. İDEAL BEDENE ULAŞMA İLLÜZYONU: SAPTIRILMIŞ BEDEN UYGULAMASI VE TÜRKİYE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE KULLANIMI

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Egemen NADASBAŞ


3. THE EFFECT OF BURNOUT AND STRESS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: EXAMPLE OF HEALTH WORKERS

Prof. Dr. Nikolay ELETSKIY, Emel ÖZCAN, Talha TURHAN


4. BİLİMSEL PAYLAŞIM YAPAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA ETİK VE İNTİHAL ARAŞTIRMASI

Ahmet ÖZKAYA, Ömer GÜNER   


5. EXAMINATION OF THE EFFECT OF HOPE AND JOB SATISFACTION ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN HOSPITALS WITH STRUCTURAL EQUATION MODELLING

Tunahan ARICI, Nuh Mehmet BÜYÜKSİVASLIOĞLU, Prof. Dr. İmran AKBEROV


6. KAMU HİZMETLERİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ VE SEÇİLMİŞ DEZAVANTAJLI GRUPLAR

Hatice KİNO


7. İLK EŞ’ARÎLER’E GÖRE YARATMA -MA’DUM PROBLEMİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME-

Nazlı EKER


8. MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE VE MOZAMBİK: İKTİDAR, KÜLTÜR VE KALKINMA SORUNU (1890-2015)

Eusébio André PEDRO


9. KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA HİCİV LİTERATÜRÜ

İpek TAŞDEMİR


10. SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUKLAR İÇİN YENİ BİR REHABİLİTASYON VE YENİDEN SUÇA KARIŞMAYI ÖNLEME MODELİ

Dr. Lütfiye KAYA CİCERALİ


11. Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ve NARSİST EĞİLİMLER: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Dr. Emrah ARĞIN


12. SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ “TEPKİSİZLİK ALGISI “OLUŞTURMA

Öğr. Gör. Türkan AYDOĞAN


13. DİJİTAL OYUNLARIN BELGESEL NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU


14. ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Ali ŞİMŞEK, Öğr. Gör. Mustafa Erhan TÜRKOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ercan KÜÇÜKEŞMEN


15. AKŞEMSEDDİN MEHMED B.HAMZA VE MAKÂMÂT-I ENBİYÂ ADLI ESERİ

Selvi GÜZ


16. GENÇLERDE KARAR VERME BECERİLERİ İLE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Sena URGANCI, Doç. Dr. Uğur GÜRGAN


17. MESLEĞİN DİJİTALLEŞMESİ: MUHASEBE 4.0

Dr. Öğr. Üyesi Günay Deniz DURSUN, Arş. Gör. Doğuş EKTİK, Öğr. Gör. Burçin TUTCU


18. PSİKODİNAMİK AÇIDAN ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN ŞİİRLERİ

Doç. Dr. Mutluhan TAŞ, Hilal AKIN


19. BİRECİK VE HALFETİ’NİN (ŞANLIURFA)TURİZM POTANSİYELİ

Mahmut YURDDAŞ


20. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HIZLI MODAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLARI

Öğr. Gör. Dr. Senem PAK


21. ENGELSİZ BİREY ENGELSİZ MUTFAK

Fatma (ALBAK) YALINIZ, Nuriye DEMİR


22. İNTERNET GAZETELERİNDE CEVAP VE DÜZELTME HAKKININ KULLANIMINDA YAŞANAN SORUNLAR

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Cem BAYKAL


23. THE EFFECTS OF THE PERCEIVED LOGISTICS-MARKETING COORDINATION ON BUSINESS PERFORMANCE IN LOGISTICS COMPANIES

Assoc. Prof. Dr. Erkut AKKARTAL, Research Assist. Esra Nur GOKHAN


24. MEZHEPLER ARASI ÖTEKİLEŞTİRME KARŞISINDA MEVLÂNÂ’NIN HOŞGÖRÜ ÖĞRETİSİ

Merve GÜL


25. KÂDIYÂNÎLİK VE HATM-İ NÜBÜVVET ELEŞTİRİSİ

Arş. Gör. Ömer FİDANBOY


26. İSLAMİYETTEN ÖNCE GÖKTÜRKLER DÖNEMİNDEKİ TÜRK SANATININ İSLAMİYETTEN SONRAKİ DÖNEMLERE ETKİSİ

Büşra AYDEMİR   


27. ORGANIZATIONAL LEARNING: THE EFFECTS OF INDIVIDUAL LEARNING STYLE AND LEARNING OPPORTUNITIES OFFERED IN ORGANIZATION

Dr. Eyyüb Ensari CİCERALİ


28. OSMANLI DÖNEMİ MUSİKİ HAYATI VE DÖNEMİN KADIN TANBURİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Semen KARLIKLI


29. AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE SOSYOTELİZM ÜZERİNE BİR YAZIN TARAMASI

Dr. Eda BÜYÜKGEBİZ KOCA 


30. AKARYAKIT SEKTÖRÜ ALANINDA YAPILAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Arş. Gör. Eda AKGÜN 


31. DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE YÖNETİM MUHASEBESİNİN GELECEĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi Atila KARKACIER


32. GENÇLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞAM DOYUMU VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ömer Faruk AKBOĞA, Doç. Dr. Uğur GÜRGAN


33. POSTMODERNİZM KADAR AŞIRI GÜRÜLTÜLÜ VE POSTMODERNİZME İNANILMAZ YAKIN

Kadriye BARAN


34. JEOPOLİTİK RİSKİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Cem Kaan ARSLAN   


35. ŞANLIURFA İLİNDE ANTEP FISTIĞI ÜRETİMİ VE MALİYET- KAZANÇ ANALİZİ

Ersin Kaya SANDAL, Mahmut YURDDAŞ 


36. HANS EYSENCK’İN KİŞİLİK KURAMI KAPSAMINDA ANDY WARHOL’UN KİŞİLİK TANIMI

Doç. Dr. Mutluhan TAŞ, Ömer ÖZPEK   


37. GENÇ YETİŞKİNLERDE MENTAL İYİ OLUŞ DÜZEYİNİN DEPRESYONLA İLİŞKİSİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Doç. Dr. Uğur GÜRGAN, Selen GÜR 


38. GRAMSCI and ADULT EDUCATION

Dr. Ziya Toprak, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yücel 


39. GEÇMİŞTEN BUGÜNE KLARNET ALBÜMLERİNDEKİ GÖRSEL DEĞİŞİMLER VE İÇERİK ANALİZİ

Harun TAŞIR, Nazlıcan KANDEMİR, Doç. Dr. Çağhan ADAR   


40. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BULGAKOV’UN “BEYAZ MUHAFIZ” ADLI ESERİNDE KURMACA GERÇEKLİK

Arş. Gör. Mesude ARKIM


41. KAYYIM SİSTEMİNİN DEMOKRATİK YÖNETİM İLKELERİ VE YASAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Ferit İZCİ, Arş. Gör. Didem GEYLANİ


42. DAVRANIŞSAL İKTİSAT BAĞLAMINDA Z KUŞAĞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ CİNSİYET FARKINA GÖRE İNCELENMESİ

Rukiye ÜNAL 


43. ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Dr. Öğr. Üyesi Ercan KÜÇÜKEŞMEN, Öğr. Gör. Mustafa Erhan TÜRKOĞLU, Öğr. Gör. Ali ŞİMŞEK 


44. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE METABİLİŞSEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN FARKLI DERSLER VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Uğur GÜRGÂN, Gizem ULUBAY


45. LEGAL STRUCTURE OF INVESTOR COMPENSATION CENTER (ICC), AS A CAPITAL MARKET INSTITUTION

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY


46. THE EFFECTS OF POST-M&A CULTURAL CHANGE IN ORGANIZATIONS ON INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE

Dr. Eyyüb Ensari CİCERALİ 


47. GAZİANTEP MUTFAĞINDA ANTEP PEYNİRİNİN KULLANIM ALANLARI

Fatma (ALBAK) YALINIZ  


48. WHISTLEBLOWING VE ETİK ÇATIŞMASI: ETİK İKİLEMLER ÇERÇEVESİNDE VİGNETTE TEKNİĞİ İLE NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Zübeyde YARAŞ


49. RÜKNEDDÎN AHMED’İN ACÂİBÜ’L- MAHLÛKÂT TERCÜMESİNDE MİTOLOJİK ÖĞELER

Tuğçe YAŞA


50. ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DURUMLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Mustafa Erhan TÜRKOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ercan KÜÇÜKEŞMEN, Öğr. Gör. Ali ŞİMŞEK


51. EĞİTİM KURUMLARINDA LİDERLİKTE YENİ YÖNELİMLERE DOĞRU “HOLİSTİK LİDERLİK”: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Dr. Zübeyde YARAŞ, Prof. Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN