Üyelik Girişi
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret52859

Anasayfa

Değerli Bilim insanları, sizleri 27-29 Nisan 2019  tarihleri arasında Dergimizin ev sahipliğinde ANTALYA-Kemer'de düzenlenecek olan ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında, bildirilerin tam metinleri ise Katılımcılarımızın tercihine göre Akademik teşvik kriterlerine uygun olarak Dergimizin (ASEAD) Sempozyum Özel Sayısında veya Sempozyum Bildiriler Kitabında ücretsiz olarak yayınlanacaktır.
23.11.2016
ASEAD DERGİSİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) 2013 yılında kurulmuş Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde yayın yapan alan indekslerinde taranan aylık uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.


5 yılını doldurmuş olan dergi için makalelerinizi http://www.dergipark.gov.tr/asead adresine gönderebilirsiniz.

Derginin yeni sayısı 25 Mart 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

Sorularınızı aseadeditor1@gmail.com mail adresine iletebilirsiniz.

Önemli Not: Dergi makale kabulünü sadece Dergipark sistemi üzerinden yapmaktadır.
Dergipark sistemine (kayıtlı değilseniz) http://dergipark.gov.tr/register/ adresinden kayıt yaparak makalenizi http://dergipark.gov.tr/asead adresindeki "Makale Gönder" linki üzerinden gönderebilirsiniz.

                                                                    ASEAD 
2019 MART SAYISI
                      

ASEAD CİLT 6 SAYI 3

İÇİNDEKİLER


1. ŞİDDET, DEMOKRASİ VE YURTTAŞLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi. Gökhan AK, Oğuzhan MANİOĞLU
 

2. HAÇLILARLA MÜCADELEDE HALEB ŞEHRİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ (SELÇUKLULAR-İMÂDEDDÎN ZENGÎ VE NÛREDDÎN MAHMÛD DÖNEMLERİ)

Dr. Abdulcelil IŞIK

3. TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ-DEVLET GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ: ALMANYA, FRANSA, ABD VE AİHM ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA BİR İNCELEME

Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK, Arş. Gör. Samed KURBAN, Arş. Gör. Abdulkadir PEKEL


4. CO-MOVEMENTS OF PRICE BUBBLES IN STOCK VALUES OF GLOBAL LINER SHIPPING COMPANIES

Research Assistant Abdullah AÇIK, Research Assistant Esra BARAN, Research Assistant İlke Sezin AYAZ

5. JAMES BOND FİLMLERİ VE İNSAN İSTİHBARATI

Ahmet EGRİ

6. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMININ ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ

Öğr. Grv. Dr. Ahmet KARAHAN

7. İŞ ETİĞİNİN KURUMSALLAŞMASININ İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

Arzu ÇOTUL

8. YEREL YÖNETİMLERDE ALTERNATİF HİZMET SUNMA YÖNTEMİ OLARAK YEREL HİZMETLERE GÖNÜLLÜ KATILIM

Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ ALTIN, Arş. Gör. Osman Erdal ŞAHİN
 

9. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİK DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI: BORSA İSTANBUL’DA YER ALAN SİGORTA ŞİRKETLERİ ÜZERİNE VZA MODELİYLE BİR UYGULAMA

Beşir KAVAK, Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR

10. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ DRAMA KULLANIMLARI

Doç. Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI
 

11. ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN İHRACATINDAKİ UZMANLAŞMA DÜZEYLERİ

Elif Tuğçe BOZDUMAN, Doç. Dr. Birol ERKAN

12. EKONOMİK BÜYÜMEDE GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin DEMİRGİL

13. KÜRESEL İLİŞKİLER ÇAĞINDA İNSAN HAKLARININ ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Arş. Gör. Cihan DABAN

14. THE INTERACTIONS AMONG STRATEGIC LEADERSHIP, INNOVATIVE CLIMATE AND IDENTIFICATION WITH LEADER

Assistant Professor Dr. Çağlar DOĞRU

15. TÜKETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI: BİR KOZMETİK MAĞAZASI ÖRNEĞİ

Damla YILMAZOĞLU, Prof. Dr. Bayram TOPAL

16. SİSTEMİK BAĞLAMDA BM’NİN ROLÜ VE İŞLEVİ

Ege DEMİREL

17. 19. YÜZYIL KADIN GİYSİLERİNİN KOL FORMU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Emine KOCA, Sümeyya EMİROĞLU

18. BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. Eren Alper YILMAZ

19. SOSYAL AĞLARIN SOSYAL BİLGİLERDE KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU

20. KAVRAM VE FARKINDALIK BAĞLAMINDA AÇIK İNOVASYON ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Fulya KILIÇ, Dr. Mevhibe AY TÜRKMEN

21. XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİNİN AMİD KAZÂSI’NA YANSIMALARI

Dr. Gürkan CEVGER

22. RÖNESANSTAN ROMANTİZME İKTİDARIN SANATI

Dr. Öğr. Üyesi Haydar BALSEÇEN

23. KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KRİZ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Dr. Öğr. Üyesi İpek OKKAY

24. TAZİYE MECLİSLERİNDE KUR’ÂN KIRAATİ SORUNU: URFA ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE

25. İKTİSADİ PROGRAM (1930)

Prof. Dr. M. Salih MERCAN

26. OSMANLI VE KARAMANLILAR ARASINDAKİ SİYASİ EVLİLİKLER:  İLALDI HATUN ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Dr. Mehibe ŞAHBAZ

27. İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN YETKİ KULLANIMINDA VE YETKİ DEVRİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR (KARS İLİ ÖRNEĞİ)

Mehmet KARAHAN

28. İLKÖĞRETİM 6, 7 ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAŞANAN AKRAN ZORBALIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (TOKAT ÖRNEĞİ)

Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ, Ayşe ÜNALMIŞ

29. DESPERATION IN RETIREMENT

Asst. Prof. Ali BAYRAM, Mesut Cevdet YAVUZ

30. YARATICILIK VE ŞİİR

Dr. Mualla MURAT, Rabia ÇATAKLI


31. COĞRAFİ BİLGİ PAYLAŞIMI YAPAN SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE VERİ KALİTESİ VE ORİJİNALLİK ARAŞTIRMASI

Muhammed ÇETİN, Ahmet ÖZKAYA


32. İMAMKULU KAYA KABARTMASI’NIN KÜLTÜREL VE İKONOGRAFİK TAHLİLİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU
 

33. BANKALARIN TEMETTÜ POLİTİKASI OLARAK KENDİ PERSONELİNE ÖDEDİKLERİ TEMETTÜLERİN İNCELENMESİ: TR63 BÖLGESİ BANKALARI ÖZELİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Murat Deniz KENGER, Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR

34. TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞİN EKONOMİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ABD, FRANSA VE JAPONYA ÖRNEĞİ

Mustafa GÜLLÜ, Murat GÜNGÜL


35. HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEM İLE ÖLÇÜMÜ: BİR HAZIR YEMEK FİRMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha BİLİŞİK


36. KUR’AN’I EZBERLEMEYİ DEVEYİ KÖSTEKLEMEYE BENZETEN HADİS’İN EĞİTİM ÖĞRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Emine Zehra TURAN, Doç. Dr. Mustafa IŞIK


37. MASAL TERAPİNİN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi N. Gamze ILICAK, Dr. Öğr. Üyesi Fatih BAL


38. RESİM SANATINDA İKARUS MİTİ

Dr. Öğr. Üyesi Nuri YAVUZ


39. MAKROEKONOMİDE TEORİK KARŞILAŞTIRMALAR ve ÖNERİLER

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz BAL


40. OYUNCULUK EĞİTİMİNDE DANSIN BEDENSEL İFADEYE KATKISI

Dr. Pelin ELCİK YORGANCIOĞLU


41. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Prof. Dr. Aida ŞAHMUROVA, Pelin SEZGİN


42. ŞEHİR AHLAKI - MARKA ŞEHİR İLİŞKİSİ VE ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA KATKILARI

Dr. Öğr. Üyesi Recep TEMEL, Öğr. Gör. Türker GÖKSEL


43. ÇANAKKALE’DE YATÇILIK FAALİYETLERİ

Doç. Dr. Rüştü ILGAR


44. PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Senem ALTAN


45. KENTİN ÖKSÜZLERİ: REFAKATSİZ GÖÇMEN ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLER KONYA ÖRNEĞİ

Dr. Sevcan GÜLEÇ SOLAK, Hatice Kübra KURT


46. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BÜYÜME VE KARBON EMİSYONU İLİŞKİSİ

Türker BATMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Naci BAYRAÇ, Mustafa GÜLLÜ


47. QUALITY OF LIFE MEASUREMENT: THE APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KARA


48. KATILIM BANKALARI VE TİCARİ BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Gülsüm KORKMAZ, Yeliz TAŞ, Doç. Dr. Emin ZEYTİNOĞLU


49. POP ART’IN ANTİ-ROMATİZM SÖYLEMİ VE AMERİKAN SANATINA ETKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Zafer GÜNGEN

 Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.52355.5456
Euro6.25866.2837
Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 13° 8°