Üyelik Girişi
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam54
Toplam Ziyaret60429

Anasayfa


ASEAD Dergisi
                                     
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların yer aldığı aylık yayınlanan alan indekslerinde taranan 5 yılını doldurmuş uluslararası hakemli bir dergidir. 

Sadece elektronik olarak yayınlanan derginin yayın dili Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapçadır. 

Derginin yeni sayısı 30 Haziran 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

Talep ve sorularınızı aseadeditor1@gmail.com mail adresiyle paylaşabilirsiniz. 

Not: 27-29 Nisan 2019  tarihleri arasında Dergimizin ev sahipliğinde düzenlenen ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu katılımcıları dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırladıkları makalelerini dergimizde yayınlatmak üzere (açıklama kısmına dergide yayınlatmak istediklerini belirterek) aseadsempozyum@gmail.com adresine göndermelidir. 

                      

                                                             ASEAD 2019 MAYIS SAYISI

   


İÇİNDEKİLER

1. TÜRKİYE’DE VERGİ TAHSİLAT ORANLARI VE SİYASİ DAVRANIŞ

Doç. Dr. Şennur SEZGİN, Prof. Dr. Selami SEZGİN


2. AZERBAYCANLI ŞAİR ELMAS YILDIRIM’IN ŞİİRLERİNDE TÜRKÇÜLÜK MEFHUMU

Öğr. Gör. Dr. Ümit AKIN                                                                               


3. MERSİN KENT KİMLİĞİ, GELENEK VE YENİLİK: MERSİN’DE KENT EKOLOJİSİ

Prof. Dr. Ayşe EVEREST, Dr. Öğr. Üyesi Lale YILMAZ
    

4. IS SELLING ARMS REGULATED IN PRACTICE?

Dr. Cuneyt YENIGUN
      

5. DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE VERGİ UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Ahmet TEKİN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem SÖKMEN GÜRÇAM                 


6. GİOVANNİ BOCCACCİO’NUN DECAMERON ADLI ESERİNDE YAPISAL ÇERÇEVE

Dr. Öğr. Üyesi Ebru BALAMİR                                                                       
 

7. AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ÇALIŞMANIN ANLAMI: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Şükriye ULAŞKIN 


8. I. MECLİSTE ERGANİ MİLLETVEKİLLERİ VE FAALİYETLERİ

Öğr. Gör. İzzettin BEŞTAŞ


9. MARX’S CONCEPT OF IDEOLOGY

Arş. Gör. Leman Sinem TOPCUOĞLU


10. DENİZ TAŞIMACILIĞI VE LİMANLARIN EKONOMİK ETKİLERİ: HOPA LİMANI ANALİZİ

Öğr. Gör. Veysel TATAR, Meriç Burçin ÖZER, Ahsen KARTAL


11. ÖĞRENEN ÖRGÜTLER VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

Dr. Duygu SEÇKİN HALAÇ


12. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dr. Mehmet Ali POLAT


13. I. MESUT DÖNEMİ TÜRKİYE SELÇUKLULARI-DANİŞMENDLİ İLİŞKİLERİ

Pelin AYDOĞDU ÇOLAK


14. ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN OLMAK: FARKLILIK İKLİMİ BAĞLAMINDA BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazal KORAY ALAY, Prof. Dr. Esin CAN


15. OSMANLI PADİŞAHLARININ HAT SANATINA VE İSLAM SANATLARINA İLGİSİ

D. ALI AFIFI ALI GAZI


16. OSMANLI DEVLETİ’NİN BATAVYA BAŞŞEHBENDERİ HACI RASİM BEY’İN HAYATI, FAALİYETLERİ VE MECLİS-İ MEBUSAN’A SUNDUĞU ARZUHALİ

Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY, Zübeyir TETİK


17. BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARINA YÖNELİK ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME

İsa ÇOKER, Prof. Dr. Hasan SELİM


18. AĞ PAZARLAMA FİRMALARININ GELİR PLANLAMALARININ TANITIMLARI ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN AĞ PAZARLAMANIN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN MEŞRUİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nurten Zeliha ŞAHİN


19. BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI: BOLU BİLSEM ÖRNEĞİ

Sevinç DEMİR TÜMEN


20. KONKORDATO SÜRECİNDE MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TEMİZ


21. THE ROLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: A DISCOURSE FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE

Prof. Dr. Vahit GÖKTAŞ, Saeyd Rashed Hasan CHOWDURY


22. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE GLOBAL TEDARİKÇİ SEÇİMİ: OTOMOTİV YAN SANAYİ’DE BİR UYGULAMA

Tuerxunmaımaıtı YILIZATI, Prof. Dr. Osman YAZICIOĞLU


23. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHOICE OF GLOBAL EXPANSION STRATEGY AND MARKET ORIENTATION THROUGH ORGANIZATIONAL LEARNING PERSPECTIVE

Arş. Gör. Dr. Tutku SEÇKİN ÇELİK


24. İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN CİNSİYET

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZAY


25. HENRİ BERGSON DÜŞÜNCESİNDE DUYGU

Kübra ŞENTÜRK BAHŞİ, Prof. Dr. Nurten GÖKALP


26. CEZAYİR’DE KİMLİKLE KUTSAL ARASINDA YAŞAMA DURUMU: CEZAYİR, TİLEMSAN’IN OULAD NAHAR BÖLGESİNDE ANTROPOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Dr. Elhadi BOUOUCHMA


27. CO2 EMİSYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Abdülkadir KESKİN


28. EBÜ'L KÂSIM es-SEMERKANDÎ ve es-SEVÂDÜ’L-A‘ZAM'DA GEÇEN HADİSLERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Mücahit ZAGGA, Prof. Dr. Hüseyin KAHRAMAN


29. BÖTE ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIĞI GÖRÜŞ VE ALGILARI

Şirin ŞİRİNOV, Doç. Dr. Erhan ŞENGEL


30. SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA’NIN, EKOLOJİK BASKI TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK, Jale YILMAZ EGE


31. EVLİLİKTE EŞLER ARASI YABANCILAŞMA: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Sinem KİBAROĞLU, Ali Fuat ERSOY


32. Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden İncelenmesi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma

Öğr. Gör. Mehmet Akif ERÇELİK, Öğr. Gör. Ersin MENGEŞ


33. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Arş. Gör. Mustafa Özgün ATALAY


34. “AHŞAP GİBİSİ VAR MI ?” SÖYLEMİ BAĞLAMINDA AHŞABIN EVRENSELLİĞİ VE BENZERSİZLİĞİ

Prof. Dr. İlker USTA 


35. HİTİT METİNLERİNDE DOĞUM

Handan ŞAHİN


36. KIRMIZI ET TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Nigar ALEV


37. OSMAN CEMAL’İN ‘ÇİNGENELER’ ESERİ ODAĞINDA ÇİNGENELER İLE EVLİLİK

Abdullah Ömer KİRACI


38. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA MÜESSESESİ

Doç. Dr. Ahmet Tekin, Arş. Gör. Gülnihal CAN AVŞAR


39. İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN KADIN DERNEKLERİ VE BASIN BAĞLAMINDA TOPLUMDA KADIN KONUSUNA YAKLAŞIMI

Dilara GÖKTAŞ


40. RUSYA’NIN HİVE SEFERİ’NE KARŞI TEPKİLER

Seyit Ali BUDULGAN


41. MARKA KİŞİĞİ İLE KARAR VERME TARZLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi G. Banu DAYANÇ KIYAT, Öğr. Gör. Merve AYYILDIZ

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.74035.7633
Euro6.53636.5625
Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 13° 8°