Üyelik Girişi
Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam128
Toplam Ziyaret55888

Anasayfa

Değerli Bilim insanları, sizleri 27-29 Nisan 2019  tarihleri arasında Dergimizin ev sahipliğinde ANTALYA-Kemer'de düzenlenecek olan ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında, bildirilerin tam metinleri ise Katılımcılarımızın tercihine göre Akademik teşvik kriterlerine uygun olarak Dergimizin (ASEAD) Sempozyum Özel Sayısında veya Sempozyum Bildiriler Kitabında ücretsiz olarak yayınlanacaktır.
23.11.2016
ASEAD DERGİSİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) 2013 yılında kurulmuş Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde yayın yapan alan indekslerinde taranan aylık uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.


5 yılını doldurmuş olan dergi için makalelerinizi http://www.dergipark.gov.tr/asead adresine gönderebilirsiniz.

Derginin yeni sayısı Nisan 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

Sorularınızı aseadeditor1@gmail.com mail adresine iletebilirsiniz.

Önemli Not: Dergi makale kabulünü sadece Dergipark sistemi üzerinden yapmaktadır.
Dergipark sistemine (kayıtlı değilseniz) http://dergipark.gov.tr/register/ adresinden kayıt yaparak makalenizi http://dergipark.gov.tr/asead adresindeki "Makale Gönder" linki üzerinden gönderebilirsiniz.

                                                                    ASEAD 
2019 MART SAYISI
                      

ASEAD CİLT 6 SAYI 3

İÇİNDEKİLER


1. ŞİDDET, DEMOKRASİ VE YURTTAŞLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi. Gökhan AK, Oğuzhan MANİOĞLU
 

2. HAÇLILARLA MÜCADELEDE HALEB ŞEHRİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ (SELÇUKLULAR-İMÂDEDDÎN ZENGÎ VE NÛREDDÎN MAHMÛD DÖNEMLERİ)

Dr. Abdulcelil IŞIK

3. TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ-DEVLET GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ: ALMANYA, FRANSA, ABD VE AİHM ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA BİR İNCELEME

Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK, Arş. Gör. Samed KURBAN, Arş. Gör. Abdulkadir PEKEL


4. CO-MOVEMENTS OF PRICE BUBBLES IN STOCK VALUES OF GLOBAL LINER SHIPPING COMPANIES

Research Assistant Abdullah AÇIK, Research Assistant Esra BARAN, Research Assistant İlke Sezin AYAZ

5. JAMES BOND FİLMLERİ VE İNSAN İSTİHBARATI

Ahmet EGRİ

6. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMININ ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ

Öğr. Grv. Dr. Ahmet KARAHAN

7. İŞ ETİĞİNİN KURUMSALLAŞMASININ İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

Arzu ÇOTUL

8. YEREL YÖNETİMLERDE ALTERNATİF HİZMET SUNMA YÖNTEMİ OLARAK YEREL HİZMETLERE GÖNÜLLÜ KATILIM

Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ ALTIN, Arş. Gör. Osman Erdal ŞAHİN
 

9. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİK DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI: BORSA İSTANBUL’DA YER ALAN SİGORTA ŞİRKETLERİ ÜZERİNE VZA MODELİYLE BİR UYGULAMA

Beşir KAVAK, Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR

10. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ DRAMA KULLANIMLARI

Doç. Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI
 

11. ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN İHRACATINDAKİ UZMANLAŞMA DÜZEYLERİ

Elif Tuğçe BOZDUMAN, Doç. Dr. Birol ERKAN

12. EKONOMİK BÜYÜMEDE GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin DEMİRGİL

13. KÜRESEL İLİŞKİLER ÇAĞINDA İNSAN HAKLARININ ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Arş. Gör. Cihan DABAN

14. THE INTERACTIONS AMONG STRATEGIC LEADERSHIP, INNOVATIVE CLIMATE AND IDENTIFICATION WITH LEADER

Assistant Professor Dr. Çağlar DOĞRU

15. TÜKETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI: BİR KOZMETİK MAĞAZASI ÖRNEĞİ

Damla YILMAZOĞLU, Prof. Dr. Bayram TOPAL

16. SİSTEMİK BAĞLAMDA BM’NİN ROLÜ VE İŞLEVİ

Ege DEMİREL

17. 19. YÜZYIL KADIN GİYSİLERİNİN KOL FORMU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Emine KOCA, Sümeyya EMİROĞLU

18. BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. Eren Alper YILMAZ

19. SOSYAL AĞLARIN SOSYAL BİLGİLERDE KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Doç. Dr. Erol KOÇOĞLU

20. KAVRAM VE FARKINDALIK BAĞLAMINDA AÇIK İNOVASYON ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Fulya KILIÇ, Dr. Mevhibe AY TÜRKMEN

21. XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİNİN AMİD KAZÂSI’NA YANSIMALARI

Dr. Gürkan CEVGER

22. RÖNESANSTAN ROMANTİZME İKTİDARIN SANATI

Dr. Öğr. Üyesi Haydar BALSEÇEN

23. KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KRİZ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Dr. Öğr. Üyesi İpek OKKAY

24. TAZİYE MECLİSLERİNDE KUR’ÂN KIRAATİ SORUNU: URFA ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE

25. İKTİSADİ PROGRAM (1930)

Prof. Dr. M. Salih MERCAN

26. OSMANLI VE KARAMANLILAR ARASINDAKİ SİYASİ EVLİLİKLER:  İLALDI HATUN ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Dr. Mehibe ŞAHBAZ

27. İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN YETKİ KULLANIMINDA VE YETKİ DEVRİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR (KARS İLİ ÖRNEĞİ)

Mehmet KARAHAN

28. İLKÖĞRETİM 6, 7 ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAŞANAN AKRAN ZORBALIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (TOKAT ÖRNEĞİ)

Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ, Ayşe ÜNALMIŞ

29. DESPERATION IN RETIREMENT

Asst. Prof. Ali BAYRAM, Mesut Cevdet YAVUZ

30. YARATICILIK VE ŞİİR

Dr. Mualla MURAT, Rabia ÇATAKLI


31. COĞRAFİ BİLGİ PAYLAŞIMI YAPAN SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE VERİ KALİTESİ VE ORİJİNALLİK ARAŞTIRMASI

Muhammed ÇETİN, Ahmet ÖZKAYA


32. İMAMKULU KAYA KABARTMASI’NIN KÜLTÜREL VE İKONOGRAFİK TAHLİLİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU
 

33. BANKALARIN TEMETTÜ POLİTİKASI OLARAK KENDİ PERSONELİNE ÖDEDİKLERİ TEMETTÜLERİN İNCELENMESİ: TR63 BÖLGESİ BANKALARI ÖZELİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Murat Deniz KENGER, Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR

34. TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞİN EKONOMİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ABD, FRANSA VE JAPONYA ÖRNEĞİ

Mustafa GÜLLÜ, Murat GÜNGÜL


35. HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEM İLE ÖLÇÜMÜ: BİR HAZIR YEMEK FİRMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha BİLİŞİK


36. KUR’AN’I EZBERLEMEYİ DEVEYİ KÖSTEKLEMEYE BENZETEN HADİS’İN EĞİTİM ÖĞRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Emine Zehra TURAN, Doç. Dr. Mustafa IŞIK


37. MASAL TERAPİNİN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi N. Gamze ILICAK, Dr. Öğr. Üyesi Fatih BAL


38. RESİM SANATINDA İKARUS MİTİ

Dr. Öğr. Üyesi Nuri YAVUZ


39. MAKROEKONOMİDE TEORİK KARŞILAŞTIRMALAR ve ÖNERİLER

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz BAL


40. OYUNCULUK EĞİTİMİNDE DANSIN BEDENSEL İFADEYE KATKISI

Dr. Pelin ELCİK YORGANCIOĞLU


41. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Prof. Dr. Aida ŞAHMUROVA, Pelin SEZGİN


42. ŞEHİR AHLAKI - MARKA ŞEHİR İLİŞKİSİ VE ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA KATKILARI

Dr. Öğr. Üyesi Recep TEMEL, Öğr. Gör. Türker GÖKSEL


43. ÇANAKKALE’DE YATÇILIK FAALİYETLERİ

Doç. Dr. Rüştü ILGAR


44. PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Senem ALTAN


45. KENTİN ÖKSÜZLERİ: REFAKATSİZ GÖÇMEN ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLER KONYA ÖRNEĞİ

Dr. Sevcan GÜLEÇ SOLAK, Hatice Kübra KURT


46. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BÜYÜME VE KARBON EMİSYONU İLİŞKİSİ

Türker BATMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Naci BAYRAÇ, Mustafa GÜLLÜ


47. QUALITY OF LIFE MEASUREMENT: THE APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur KARA


48. KATILIM BANKALARI VE TİCARİ BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Gülsüm KORKMAZ, Yeliz TAŞ, Doç. Dr. Emin ZEYTİNOĞLU


49. POP ART’IN ANTİ-ROMATİZM SÖYLEMİ VE AMERİKAN SANATINA ETKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Zafer GÜNGENASEAD 
2019 NİSAN SAYISI (GELECEK SAYI)** Yayına Kabul Edilen Makalelerin Yayınlanma İşlemleri Devam Etmektedir.

1. SOSYAL MEDYA KULLANAN TÜKETİCİLERİN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: INSTAGRAM ÖRNEĞİ

Dr. M. Volkan ARMAĞAN, Öğr. Gör. İsmail KARAKULLE, Öğr. Gör. Ömer KARADEMİR


2. REKLAMLARDA MASAL KULLANIMININ BOYUTU: TELEVİZYON REKLAMLARINA BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Güzin I. AYDINALP


3. OSMANLI DEVLETİ KLASİK ÇAĞINDA KADILIK KURUMU VE FONKSİYONLARI

Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN


4. FRANSIZ BASININDA MÜSLÜMAN KADINLAR: 2015’DE LE FIGARO VE LE MONDE ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem CANSUN


5. ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİNDE IMO VE USCG’NİN BALAST SUYU REGÜLASYONLARI

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ŞANLIER


6. ÇAĞDAŞ STRATEJİK YÖNETİM MİMARİSİ ÜZERİNE

Onur Başar ÖZBOZKURT


7. THE EFFECTS OF THE SYRIAN CIVIL WAR ON LOGISTICS PROCESSES: HOW THE WAR CHANGED ROAD TRANSPORT ACTIVITIES BETWEEN TURKEY AND MIDDLE EAST COUNTRIES

İpek ÖZENİR, Pınar ELÇİÇEK GÜNEŞ, Gülsün NAKIBOĞLU


8. TÜRKİYE’DE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Esra ÖZKAN PİR


9. İNÖNÜ DÖNEMİNDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: CUMHURİYET, AKŞAM VE VATAN GAZETELERİ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem ÇELİKİZ, Arş. Gör.  Gökhan KUZUCANLI


10. AZERBAYCAN’DA E-TİCARET PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Röyal EYVAZOV


11. BİLGİ EKONOMİSİ’NİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Samir MAMEDOV


12. SİVAS AHKÂM-I ŞİKÂYET DEFTERLERİNDE AMASYA KAZÂSI İLE İLGİLİ KAYITLAR

Gürkan CEVGER, Songül KEÇECİ KURT


13. VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ETKİLERİNİN KAYIT DIŞI EKONOMİYE OLAN EĞİLİMLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Melek SABANKAYA


14. YENİ İLETİŞİM YOLLARININ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI AÇISINDAN ÖNEMİ

Ahmet DOGAN


15. ÇOCUK EDEBİYATI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER

Duygu YAVUZ


16. THEODOR STORM’UN DER SCHIMMELREITER ADLI NOVELİ VE ŞERİF GÖREN’İN KÖPRÜ ADLI FİLMİNİN ORTAK MOTİF EKSENİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Burçin DEĞİRMEN, Funda KIZILER EMER


17. BERTOLT BRECHT’İN EPİK TİYATROSUNDAKİ KADIN FİGÜRLERDEN CESARET ANA VE CARRAR ANA’NIN KARŞILAŞTIRILMASI

Seda DEMİR


18. OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR

İlker USTA


19. TÜRK EDEBİYATINDA GÜLİSTÂN ŞERHLERİ VE MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN (v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I

Arzu YURDİGÜL


20. TURKISH SOCIALISM THESIS IN THE AXIS OF YÖN JOURNAL

Dr. Nurdan GÜVEN TOKER


21. GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR, Öğr. Gör. Salim KÖKSAL


22. ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI

Dr. Hashim TOTONJİ, Dr. Özlem Gülenç İĞDİ


23. LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK VERGİ BİLİNCİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Gülşah YILDIZ, Zeynep BAKIR


24. HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Uğur BAŞER, Prof. Dr. Mehmet BOZOĞLU


25. NAZİLLİ / AYDIN İLÇESİNİN KIRSAL MAHALLELERİNDE İKAMET EDEN YAŞLILARIN SAĞLIK SORUNLARI VE İSTEKLERİ

Hüseyin Önlem ERSÖZ, Çağrı KÖROĞLU


26. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN TANITIMINDA ASKERİ BANDOLARIN ÖNEMİ VE ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Gökhan BAK, Alparslan BAK


27. İŞKOLİKLİK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ, Zeynel ERBAŞARAN


28. TANPINAR’IN ÖNCÜ YENİLİKÇİLERİNDEN AHMED CEVDET PAŞA

Zahraa Haval İSSA


29. ŞEYH YÂKÛP AFVÎ EFENDİ VE RİVÂYET TEFSİRİ AÇISINDAN: NETÎCETÜ’T-TEFÂSÎR

Zeliha BERK


30. TEBLiĞ CEMAATi VE TEBLiĞ CEMAATi’NiN TÜRKiYE’DEKi FAALiYETLERi

Murat DEMiR

31. TÜRKiYE’DE ÖZEL GÜVENLiK EĞiTiMi: ÜNiVERSiTELER ÜZERiNE NiCEL BiR iNCELEME

Hacı MORTAŞ

32. ÇOK YÖNLÜ BİR ESER İNCELEMESİ ÖRNEĞİ: SANDRO BOTTİCELLİ’NİN “İLKBAHAR ALEGORİSİ”

Dr. Öğr. Üyesi Nuri YAVUZ, Doç. Dr. Ayhan ÖZER


33. ESKİ BOZKIR KAVİMLERİNDE TIP VE SAĞLIK ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİ (BAŞLANGIÇTAN UYGUR DÖNEMİNİN SONUNA KADAR)

Buse RÜZGAR

34. DOĞULU BİR MÜSTAĞRİB; AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1912)

Nur Sümeyra YALIM

35. INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES

İlter ERÇİK

36. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK

Prof. Dr. İsmail BAKAN, Y. Sonay YILMAZ

37. IN-YOUR-FACE TİYATROSU VE BİR ÖRNEK OYUN “THE PILLOWMAN-YASTIK ADAM”

Dr. Pelin ELCİK YORGANCIOĞLU

38. ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ BALIKESİR ÖRNEĞİ

Özay Nuri AKSOY, Hayret BAŞARANDöviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.82125.8446
Euro6.54736.5735
Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 13° 8°